วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิดีโอของฉัน>>ทุกเวลากับกมลมาศ


 วีดีโอชิ้นแรก >> ทุกเวลากับกมลมาศ
                      >>  บอกให้รู้ว่าทุกเวลาดียังมีสิ่งดีๆให้กันเสมอ

คนนี้นี่แหละฉัน

ฉัน : น.ส.กมลมาศ รุ่งเรือง
ฉัน : ฝ้าย
ฉัน : บ้านอยู่ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ฉัน : เกิด28 ธันวาคม 2534
ฉัน : เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 รหัส 5311134089
ฉัน : ศึกษาอยู่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฉัน : ตัวเล็กๆคล้ำๆแต่น่ารักดี 
ฉัน : ความสำเร็จในชีวิต   ไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้  
         แต่เป็นการลุกขึ้นได้   ทุกครั้งที่ล้มลงต่างหาก ^^